Hva er flow?

Fremhevet

        Ifølge Mihaly Csikszentmihalys brukes betegnelsen ”Flow” når vi er totalt oppslukt av det vi gjør, tiden har stoppet opp og vi glemmer litt oss selv.

Enhver av oss har nok opplevd slike magiske øyeblikk da du sitter ute i hagen med familien din eller gode venner og blir fullstendig oppslukt av en spennende samtale eller at du er ute og jogger og merker kanskje ikke at du har løpt lenge. Under løpeturen er det nesten som om kroppen løper av seg selv og du oppnår det som kalles ”runner’s high”.

En halvtimes joggetur, litt pianospilling, matlaging, hagearbeid eller andre ting du liker å holde på med hver dag vil gi deg masse mer energi og psykisk kapital. Men slike situasjoner kommer ikke av seg selv. De må skapes og utvikles. Styrker, dyder, positive emosjoner og positive institusjoner funger som en buffer mot psykiske lidelser. Det kan også være nøkkelen din for å bygge opp motstandskraft.

For når vi kommer i flow, bygger vi opp en psykisk kapital i kroppen for å kunne møte tider med krevende oppgaver. Det kan sammenlignes med når man i en etableringsfase setter penger inn på sparekontoen for å bygge opp en økonomisk trygghet for å kunne kjøpe seg hus.

Vi har alle noe å vinne på å fylle våre Flow-kontoer. Det er nemlig bra å bygge opp styrken til den enkelte fremfor ensidig å fokusere på å reparerer svakheter. Med en fylt flow-kontor er det lettere å takle nedturer og utfordringer. Og når vi vet hvordan vi fyller opp vår privatkonto, kan vi bli rike på relativt kort tid.

Mye av dette handler om å lære seg å identifisere, utvikle og bruke sin egen signalstyrke. Hvis du klarer å utvikle signalstyrken din, kan den gi stor suksess i livet og den dypeste tilfredshet. Men det er jo slik at våre følelser ikke bare hjelper den fram, men kan også motarbeide oss selv. Det er både prestasjonsfremmende og prestasjonshemmede følelser.

Csikszentmihalys skiller mellom stress/angst, kjedsomhet og flow.

Angst oppstår når de utfordringene vi står ovenfor er større enn de ferdighetene vi har. Kjedsomhet opplever vi når ferdighetene er større enn utfordringene. Tilstanden flow føler vi når vi gjør det vi er spesielt flinke til. Med andre ord bruker vi vår signalstyrke til å løse utfordrende oppgaver.

Hvis vi har opplevd flow en gang i livet, er det lett å oppnå den gode flow-følelsen igjen.

Flow i familier og parforhold

De fleste mennesker opplever flow i sin hverdag. Blant annet er barn i flow under lek. Rundt 20 prosent opplever flow i nære relasjoner, mens andre har mest flow på jobben eller blant venner. Professsor Antonella Delle Fawe fra Milano har studert flow i familier og i sårbare grupper. Hun mener det er få i vesten som svarer at de har flow i familien for flow i vestlige øyne er forbundet med noe individuelt.Spør man folkegrupper som sigøynere har de ekstremt mye flow i familien.

Spørsmål rundt «Flow»

  • Er flow et forståelig og anvendelig begrep?
  • Har du opplevd flow på noe vis selv?
  • Har du hatt opplevelser i naturen?
  • Betyr naturopplevelser noe spesielt for deg?
  • Har du opplevd å gå fra ”vanlig” flow til mindfulness (eller ”deep flow”)?
  • Hva kan blokkere for flow i hverdagen?
  • Burde det være mer flow i livet ditt?
  • Hvis ja, hva kan endres?
  • Har dere opplevd å ”clicke” med andre mennesker?
  • Hvis ja, med hvem og i hvilke sammenhenger?

Kom gjerne med tilbakemeldinger til oss i kommentarfeltet.

Flow og inspirasjon

Det var kunstneres arbeidsprosesser som fashinerte Mihail Csikszentmihalyi da han begynte å studere flow. Han noterte seg at kunstnerne ofte beveget seg ofte i ikke-lineære baner mellom kaos, frustrasjon, kjedsomhet og mangel på inspirasjon – og intense, kreative arbeidsperioder, hvor kunstneren blir helt absorbert i sitt arbeid og glemmer tid og sted. De glemte til og med følelser som trøtthet, sult eller andre ubehag når de var i flow.

Noen digitale ressurser

En måte å arbeide med flow på er å bruke sine såkalte karakterstyrker/signaturstyrker. Det finnes flere tester tilgjengelig på nettet for å finne sin egen karakterstyrke. For eksempel: Authentic Happiness og VIA Me. Her kan du klikke deg inn på VIA-IS-testen som er en forkortelse for ”Values in Action – Inventory of strengts”. Testen er utviklet av Martin Seligman og Christopher Peterson.

Den danske psykologen Ebbe Lavendt (utdannet ved University of Pennsylvania hvor VIA-IS-testen har sine røtter) har opprettet et gratis digitalt nettverk www.positivpsykologi.dk som har link til mange forskjellige digitale ressurser innenfor positiv psykologi.

En viktig digital ressurs til positiv psykologi er hjemmesiden til den internasjonale sammenslutningen for positiv psykologi, IPPA (International Positive Psychology Association) www.ippanetwork.org.

Den europeiske avdelingen hos IPPA heter The European Network for Positive Psychology (ENPP). Se www.enpp.org.

For tiden finnes det globalt sett minst tre masterprogrammer i positiv psykologi. Det er planer om flere. De tre masterprogrammene i positiv psykologi finnes på henholdsvis University of Pennsylvania (US), University of East London (UK) og Aarhus Universitet (DK). På disse utdannelsesstedenes hjemmesider finnes mange digitale ressurser om flow og positiv psykologi, se for eksempel www.au.dk (gå til Masterutdannelser og masterutdannelse i positiv psykologi). Masterprogrammet i ”Applied Positive Psychology” ved University of Pennsylvania utgir en onlineavis som blir hyppig oppdatert av utdannelsens egne studenter: Positive Psycholgy News Daily. Se www.pos-psych.com.

Refleksjonsspørsmål til «Flow i research»

Foto av Irene Nygårdsvik

Irene Nygårdsvik

1. Irene Nygårdsvik mener i vår bok at hun selv ikke passet inn i et lineært, oppskriftsbasert system men hadde en nysgjerrighetsbasert forskningsmetodikk. Hvordan forsker du?

2. Irene Nygårdsvik opplever flow som en fredelig tom stillhet i hodet. Så kommer tankene rekende på en fjøl før flere erfaringsbiter dukker opp og magnetisk samler seg. Har du opplevd dette?

3. Ifølge Irene Nygårdsvik handler flow mye om å være i kontakt med sanseverdenen og også bruke underbevisstheten mer bevisst. Tar du i bruk alle sansene dine?

4. Irene Nygårdsvik får ikke flow hvis hun har for mye tankekjør. Hva er de største hindringene til at du skal oppleve flow?

5. Irene Nygårdsvik snakker om et maskulint og feminint flow i sin familiesituasjon. Har du opplevd at det er forskjell på dette i din familie?

Refleksjonsspørsmål til «Flow i idrett»

Basert på vår egen aktuelle forskning, vil vi i flowboken vise at det er mange mennesker som via hobbyer, idrett og andre fritidsaktiviteter har trent opp en veldig god evne til å komme i flow i mange forskjellige sammenhenger.

Gutt trikser med fotball1. Hvordan kartlegger dere enkeltutøvernes spisskompetanse i ditt idrettslags?

2. Hva kan trenerer og laglederne gjør for at alle skal få brukt godfoten til felleskkapets beste?

3. Hva gjør dere for at alle i idrettslaget skal bli bedre?

4. Hvordan motiverer treneren spillerne?

5. Hvordan håndterer dere konflikter?

Refleksjonsspørsmål til «Flow i arbeidslivet»

På arbeidsplassen din vil det ha stor betydning om du starter positive emosjoner . Når folk kommer på jobb, kommer de til en arbeidsplass de ønsker å være på, et sted de føler seg anerkjent. Hvis du som leder tillater å fokusere på følelser, dukker det en ny dimensjon i ditt lederskap opp. Når noen anerkjenner ditt gode arbeid, føler du deg kanskje stolt. Stolthet gjør at du begynner å drømme om å oppnå noe lignende men noe større. Stolthet er energien til noe nytt du ønsker å oppnå. Så å rose folk for godt arbeid, er en måte å frigjøre deres drømmer om hva de kan strebe etter i neste omgang.

1. Kjenner du noen på din arbeidsplass eller i nærmiljøet som bruker flow bevisst i sin hverdag?
2. Har du selv følt flow i jobben?
3. Er det lagt til rette for at arbeidstakere på din arbeidsplass kan bruke flow som arbeidsmetode?
4. Hvordan kunne lederne på din arbeidsplass legge til rette for mer flow i arbeidshverdagen?
5. Hvordan ville situasjonen vært annerledes om dere hadde mer flow?
6. Kan det være negative sider med mange flow-personer i en bedrift?