Flow i familier og parforhold

De fleste mennesker opplever flow i sin hverdag. Blant annet er barn i flow under lek. Rundt 20 prosent opplever flow i nære relasjoner, mens andre har mest flow på jobben eller blant venner. Professsor Antonella Delle Fawe fra Milano har studert flow i familier og i sårbare grupper. Hun mener det er få i vesten som svarer at de har flow i familien for flow i vestlige øyne er forbundet med noe individuelt.Spør man folkegrupper som sigøynere har de ekstremt mye flow i familien.

Reklamer

Flow i undervisning og utdanning

Flowtilstanden viser seg å være en effektiv læringsyilstand. Så hvis man klarer å få elevene i flow, lærer de mer. Prosjektarbeid ser ut til å gi mye flow i klasserommet og i boka får vi flere eksempler på hvordan lærere klarer å få mer flow.

Spørsmål rundt «Flow»

  • Er flow et forståelig og anvendelig begrep?
  • Har du opplevd flow på noe vis selv?
  • Har du hatt opplevelser i naturen?
  • Betyr naturopplevelser noe spesielt for deg?
  • Har du opplevd å gå fra ”vanlig” flow til mindfulness (eller ”deep flow”)?
  • Hva kan blokkere for flow i hverdagen?
  • Burde det være mer flow i livet ditt?
  • Hvis ja, hva kan endres?
  • Har dere opplevd å ”clicke” med andre mennesker?
  • Hvis ja, med hvem og i hvilke sammenhenger?

Kom gjerne med tilbakemeldinger til oss i kommentarfeltet.

Flow og inspirasjon

Det var kunstneres arbeidsprosesser som fashinerte Mihail Csikszentmihalyi da han begynte å studere flow. Han noterte seg at kunstnerne ofte beveget seg ofte i ikke-lineære baner mellom kaos, frustrasjon, kjedsomhet og mangel på inspirasjon – og intense, kreative arbeidsperioder, hvor kunstneren blir helt absorbert i sitt arbeid og glemmer tid og sted. De glemte til og med følelser som trøtthet, sult eller andre ubehag når de var i flow.

Noen digitale ressurser

En måte å arbeide med flow på er å bruke sine såkalte karakterstyrker/signaturstyrker. Det finnes flere tester tilgjengelig på nettet for å finne sin egen karakterstyrke. For eksempel: Authentic Happiness og VIA Me. Her kan du klikke deg inn på VIA-IS-testen som er en forkortelse for ”Values in Action – Inventory of strengts”. Testen er utviklet av Martin Seligman og Christopher Peterson.

Den danske psykologen Ebbe Lavendt (utdannet ved University of Pennsylvania hvor VIA-IS-testen har sine røtter) har opprettet et gratis digitalt nettverk www.positivpsykologi.dk som har link til mange forskjellige digitale ressurser innenfor positiv psykologi.

En viktig digital ressurs til positiv psykologi er hjemmesiden til den internasjonale sammenslutningen for positiv psykologi, IPPA (International Positive Psychology Association) www.ippanetwork.org.

Den europeiske avdelingen hos IPPA heter The European Network for Positive Psychology (ENPP). Se www.enpp.org.

For tiden finnes det globalt sett minst tre masterprogrammer i positiv psykologi. Det er planer om flere. De tre masterprogrammene i positiv psykologi finnes på henholdsvis University of Pennsylvania (US), University of East London (UK) og Aarhus Universitet (DK). På disse utdannelsesstedenes hjemmesider finnes mange digitale ressurser om flow og positiv psykologi, se for eksempel www.au.dk (gå til Masterutdannelser og masterutdannelse i positiv psykologi). Masterprogrammet i ”Applied Positive Psychology” ved University of Pennsylvania utgir en onlineavis som blir hyppig oppdatert av utdannelsens egne studenter: Positive Psycholgy News Daily. Se www.pos-psych.com.

Refleksjonsspørsmål til «Flow i research»

Foto av Irene Nygårdsvik

Irene Nygårdsvik

1. Irene Nygårdsvik mener i vår bok at hun selv ikke passet inn i et lineært, oppskriftsbasert system men hadde en nysgjerrighetsbasert forskningsmetodikk. Hvordan forsker du?

2. Irene Nygårdsvik opplever flow som en fredelig tom stillhet i hodet. Så kommer tankene rekende på en fjøl før flere erfaringsbiter dukker opp og magnetisk samler seg. Har du opplevd dette?

3. Ifølge Irene Nygårdsvik handler flow mye om å være i kontakt med sanseverdenen og også bruke underbevisstheten mer bevisst. Tar du i bruk alle sansene dine?

4. Irene Nygårdsvik får ikke flow hvis hun har for mye tankekjør. Hva er de største hindringene til at du skal oppleve flow?

5. Irene Nygårdsvik snakker om et maskulint og feminint flow i sin familiesituasjon. Har du opplevd at det er forskjell på dette i din familie?