Flow i familier og parforhold

De fleste mennesker opplever flow i sin hverdag. Blant annet er barn i flow under lek. Rundt 20 prosent opplever flow i nære relasjoner, mens andre har mest flow på jobben eller blant venner. Professsor Antonella Delle Fawe fra Milano har studert flow i familier og i sårbare grupper. Hun mener det er få i vesten som svarer at de har flow i familien for flow i vestlige øyne er forbundet med noe individuelt.Spør man folkegrupper som sigøynere har de ekstremt mye flow i familien.

Spørsmål rundt «Flow»

  • Er flow et forståelig og anvendelig begrep?
  • Har du opplevd flow på noe vis selv?
  • Har du hatt opplevelser i naturen?
  • Betyr naturopplevelser noe spesielt for deg?
  • Har du opplevd å gå fra ”vanlig” flow til mindfulness (eller ”deep flow”)?
  • Hva kan blokkere for flow i hverdagen?
  • Burde det være mer flow i livet ditt?
  • Hvis ja, hva kan endres?
  • Har dere opplevd å ”clicke” med andre mennesker?
  • Hvis ja, med hvem og i hvilke sammenhenger?

Kom gjerne med tilbakemeldinger til oss i kommentarfeltet.

Flow og inspirasjon

Det var kunstneres arbeidsprosesser som fashinerte Mihail Csikszentmihalyi da han begynte å studere flow. Han noterte seg at kunstnerne ofte beveget seg ofte i ikke-lineære baner mellom kaos, frustrasjon, kjedsomhet og mangel på inspirasjon – og intense, kreative arbeidsperioder, hvor kunstneren blir helt absorbert i sitt arbeid og glemmer tid og sted. De glemte til og med følelser som trøtthet, sult eller andre ubehag når de var i flow.

Noen digitale ressurser

En måte å arbeide med flow på er å bruke sine såkalte karakterstyrker/signaturstyrker. Det finnes flere tester tilgjengelig på nettet for å finne sin egen karakterstyrke. For eksempel: Authentic Happiness og VIA Me. Her kan du klikke deg inn på VIA-IS-testen som er en forkortelse for ”Values in Action – Inventory of strengts”. Testen er utviklet av Martin Seligman og Christopher Peterson.

Den danske psykologen Ebbe Lavendt (utdannet ved University of Pennsylvania hvor VIA-IS-testen har sine røtter) har opprettet et gratis digitalt nettverk www.positivpsykologi.dk som har link til mange forskjellige digitale ressurser innenfor positiv psykologi.

En viktig digital ressurs til positiv psykologi er hjemmesiden til den internasjonale sammenslutningen for positiv psykologi, IPPA (International Positive Psychology Association) www.ippanetwork.org.

Den europeiske avdelingen hos IPPA heter The European Network for Positive Psychology (ENPP). Se www.enpp.org.

For tiden finnes det globalt sett minst tre masterprogrammer i positiv psykologi. Det er planer om flere. De tre masterprogrammene i positiv psykologi finnes på henholdsvis University of Pennsylvania (US), University of East London (UK) og Aarhus Universitet (DK). På disse utdannelsesstedenes hjemmesider finnes mange digitale ressurser om flow og positiv psykologi, se for eksempel www.au.dk (gå til Masterutdannelser og masterutdannelse i positiv psykologi). Masterprogrammet i ”Applied Positive Psychology” ved University of Pennsylvania utgir en onlineavis som blir hyppig oppdatert av utdannelsens egne studenter: Positive Psycholgy News Daily. Se www.pos-psych.com.

Refleksjonsspørsmål til «Flow i research»

Foto av Irene Nygårdsvik

Irene Nygårdsvik

1. Irene Nygårdsvik mener i vår bok at hun selv ikke passet inn i et lineært, oppskriftsbasert system men hadde en nysgjerrighetsbasert forskningsmetodikk. Hvordan forsker du?

2. Irene Nygårdsvik opplever flow som en fredelig tom stillhet i hodet. Så kommer tankene rekende på en fjøl før flere erfaringsbiter dukker opp og magnetisk samler seg. Har du opplevd dette?

3. Ifølge Irene Nygårdsvik handler flow mye om å være i kontakt med sanseverdenen og også bruke underbevisstheten mer bevisst. Tar du i bruk alle sansene dine?

4. Irene Nygårdsvik får ikke flow hvis hun har for mye tankekjør. Hva er de største hindringene til at du skal oppleve flow?

5. Irene Nygårdsvik snakker om et maskulint og feminint flow i sin familiesituasjon. Har du opplevd at det er forskjell på dette i din familie?

Refleksjonsspørsmål til «Flow i idrett»

Basert på vår egen aktuelle forskning, vil vi i flowboken vise at det er mange mennesker som via hobbyer, idrett og andre fritidsaktiviteter har trent opp en veldig god evne til å komme i flow i mange forskjellige sammenhenger.

Gutt trikser med fotball1. Hvordan kartlegger dere enkeltutøvernes spisskompetanse i ditt idrettslags?

2. Hva kan trenerer og laglederne gjør for at alle skal få brukt godfoten til felleskkapets beste?

3. Hva gjør dere for at alle i idrettslaget skal bli bedre?

4. Hvordan motiverer treneren spillerne?

5. Hvordan håndterer dere konflikter?

Refleksjonsspørsmål til «Flow i arbeidslivet»

På arbeidsplassen din vil det ha stor betydning om du starter positive emosjoner . Når folk kommer på jobb, kommer de til en arbeidsplass de ønsker å være på, et sted de føler seg anerkjent. Hvis du som leder tillater å fokusere på følelser, dukker det en ny dimensjon i ditt lederskap opp. Når noen anerkjenner ditt gode arbeid, føler du deg kanskje stolt. Stolthet gjør at du begynner å drømme om å oppnå noe lignende men noe større. Stolthet er energien til noe nytt du ønsker å oppnå. Så å rose folk for godt arbeid, er en måte å frigjøre deres drømmer om hva de kan strebe etter i neste omgang.

1. Kjenner du noen på din arbeidsplass eller i nærmiljøet som bruker flow bevisst i sin hverdag?
2. Har du selv følt flow i jobben?
3. Er det lagt til rette for at arbeidstakere på din arbeidsplass kan bruke flow som arbeidsmetode?
4. Hvordan kunne lederne på din arbeidsplass legge til rette for mer flow i arbeidshverdagen?
5. Hvordan ville situasjonen vært annerledes om dere hadde mer flow?
6. Kan det være negative sider med mange flow-personer i en bedrift?

Refleksjonsspørsmål til «Flow i teater»

1. Hvordan man kan bruke teaterøvelser for å skape en trygg ramme rundt brainstorming?
2. Klarer dere å få full fokus fra alle når dere har brainstorming på jobben. Er det noen som kommer fortere i flow enn andre?
3. Hvor lang tid tar det før ideene virvler opp når dere samles for å brainstorme rundt en utfordring?
4. Har du noen gang kjent at dere gjennom brainstorming har glemt tid og sted?
5. Sprenger dere grenser når dere er inne i en kreativ fase av produktutvikling ?
6. Bærer brainstorming mer preg av kaos enn orden?
7. Hvordan motiverer du deg selv foran en brainstorming?
8. Er kollegaer mer spontan på en brainstorming enn på et vanlig møte? Kan man overføre noe av teknikken til vanlige møter?