Flow i familier og parforhold

De fleste mennesker opplever flow i sin hverdag. Blant annet er barn i flow under lek. Rundt 20 prosent opplever flow i nære relasjoner, mens andre har mest flow på jobben eller blant venner. Professsor Antonella Delle Fawe fra Milano har studert flow i familier og i sårbare grupper. Hun mener det er få i vesten som svarer at de har flow i familien for flow i vestlige øyne er forbundet med noe individuelt.Spør man folkegrupper som sigøynere har de ekstremt mye flow i familien.