Refleksjonsspørsmål til «Flow i idrett»

Basert på vår egen aktuelle forskning, vil vi i flowboken vise at det er mange mennesker som via hobbyer, idrett og andre fritidsaktiviteter har trent opp en veldig god evne til å komme i flow i mange forskjellige sammenhenger.

Gutt trikser med fotball1. Hvordan kartlegger dere enkeltutøvernes spisskompetanse i ditt idrettslags?

2. Hva kan trenerer og laglederne gjør for at alle skal få brukt godfoten til felleskkapets beste?

3. Hva gjør dere for at alle i idrettslaget skal bli bedre?

4. Hvordan motiverer treneren spillerne?

5. Hvordan håndterer dere konflikter?