Flow og inspirasjon

Det var kunstneres arbeidsprosesser som fashinerte Mihail Csikszentmihalyi da han begynte å studere flow. Han noterte seg at kunstnerne ofte beveget seg ofte i ikke-lineære baner mellom kaos, frustrasjon, kjedsomhet og mangel på inspirasjon – og intense, kreative arbeidsperioder, hvor kunstneren blir helt absorbert i sitt arbeid og glemmer tid og sted. De glemte til og med følelser som trøtthet, sult eller andre ubehag når de var i flow.