Refleksjonsspørsmål til «Flow i skriving»

1. Har du noen gang skrevet i flow der du føler teksten bare kommer av seg selv?
2. Hva gjør du for selv å finne din skrive-flow?
3. Hva må til for at du frigjør deg og klarer å skrive en tekst i flow?
4. Hva slags hindringer gjør at du ikke klarer å finne skriveflow?

Reklamer