Flow i undervisning og utdanning

Flowtilstanden viser seg å være en effektiv læringsyilstand. Så hvis man klarer å få elevene i flow, lærer de mer. Prosjektarbeid ser ut til å gi mye flow i klasserommet og i boka får vi flere eksempler på hvordan lærere klarer å få mer flow.

Reklamer